Istorijat kinološkog društva "Kragujevac"

 

Kinološko Društvo “Kragujevac” osnovano je 1966.god. sa središtem u Kragujevcu u ul.Svetozara Markovića br.17.

Kao i svake godine, KD ”Kragujevac” je domaćin više kinoloških manifestacija koje je odobrila Međunarodna Kinološka Federacija (FCI) i Kinološki Savez Srbije, a kao priznanje za dugogodišnji uspešan rad na polju kinologije.
K.D. “Kragujevac” je iz svojih redova dalo puno priznatih i uvaženih kinoloških radnika i sudija. Prvi kinološki sudija bio je davne 1973, G-din Pavle Milenković, zatim 1975. G-din Žika Stojanović, a kasnije i mnogi drugi.
U svojoj bogatoj istoriji  K.D. “Kragujevca” je organizovalo veliki broj manifestacija, kako u eksterijeru tako i u radnoj kinologiji.
Prva smotra koju je organizovalo K.D. “Kragujevac” održana je 07.08.1966.god. na kojoj je bilo prijavljeno 20 pasa. Prva Savezna izložba pasa svih rasa u organizaciji KD “Kragujevca” održana je 05.06.1983.god. Na njoj je izložen 261 pas iz 35 rasa, a pse je ocenjivalo 7 sudija.
Prva Međunarodna izložba pasa svih rasa u organizaciji K.D. “Kragujevac” održana je 10.06.1984.godine na kojoj je bilo izloženo 387 pasa iz 57 rasa a sudilo je 10 sudija. Od osnivanja do danas, u organizaciji K.D. "Kragujevac", održano je 23 smotre pasa i to 10 Saveznih izložbi pasa svih rasa i 14 Međunarodnih izložbi pasa svih rasa.

Kinološko Društvo “Kragujevac” organizovalo je  veliki broj utakmica pasa u radu kao  i ispita urođenih osobina Prvi ispit urodjenih osobina pasa ptičara održana je 26.03.1983.god. na kom je učestvovalo 24 psa.
Prva utakmica u radu pasa ptičara TIPA C  održana je 27.11.1982.god. na kojoj je učestvovalo 16 pasa, a sudilo je dvoje sudija. Prva utakmica pasa ptičara u radu TIPA B održana je 18.03.1984.god. uz učešće 32 psa, a sudilo je dvoje sudija. Do danas u organizaciji K.D.”Kragujevca” održano  je 15 utakmica pasa ptičara TIPA C i 17 utamica pasa ptičara TIPA B. K.D. ”Kragujevac” od svog osnivanja organizovalo je 22 Savezne utakmice  u radu pasa goniča kao memorijal Pavla Milinkovića.
Prva Savezna utakmica u radu službenih pasa, u organizaciji K.D. "Kragujevac", održana je 1989.god. Od tada do danas održano je 15 saveznih i 5 Međunarodnih utakmica službenih pasa u radu.
Utakmice službenih pasa su ujedno i memorijal Mihajla-Mikija Đurđevića.

Klub jamara Kragujevac osnovan je  24.2.1994.godine. Po osnivanju kluba odžana je i  prva utakmica 13.5.1995.god i od tada do danas održano je 12 Saveznih utakmica pasa jamara u rovu CACT, 6 Saveznih brzinskih utakmica u rovu CACT, jedna Savezna utakmica pasa jamara na divlju svinju CACT  i  dve Međunarodne utakmice pasa jamara u rovu CACIT.

 

 

bog 2 bog 3 bog 4 bog 5